Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Light24 jaoks on oluline kaitsta meie klientide isiklikke andmeid. Kőik light24.ee internetitegevused on kooskőlas Euroopa őigusaktidega (EU Direktiiv 95/46/EC, 2002/58/EC ja Lepingu Konventsioonid ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ja Kesk- ja Ida Euroopa riikide őigusaktidega. See privaatsuse poliitika juhib andmete haldust, mida oleme Teie kohta on kogunud Teie külastamisel meie kodulehekülgi.

ISIKLIKE ANDMETE KOGUMINE JA HALDAMINE
Isiklikud andmed on informatsioon, mis identifitseerib Teid, näiteks: Teie nimi, Teie aadress, e-mail vői postiaadress. Light24 ei kogu Teilt andmeid, välja arvatud juhul kui Te spetsiifiliselt neid avaldate, näiteks tellides tooteid. Andmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, arve saatmiseks ning kauba saatmiseks. Vastavalt vajadusele jagame andmeid oma partneritega, kes puutuvad tellimusega kokku nagu näiteks transpordi ettevõtted, majandustarkvara, makselahenduste partnerid ja liisingu ettevõtted. Tellimusega seonduvaid andmeid hoiustame seadusest tulenevatele tähtaegadele vastavalt.

light24.ee kasutab Teie isiklikke andmeid vaid kodulehekülje tehnilise administratsiooni eesmärkidel, et tagada Teile juurepääs eri informatsioonile ja üldiseks suhtluseks teiega. Me ei müü Teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, ega turusta seda mujal. Light24 töötajad on moraalselt kohustatud austama Teie andmete konfidentsiaalsust ja järgima konfidentsiaalse info avalikustamise lepet (CDA).

VALIKUVABADUS
Teie kontrollite oma infot, mida light24.ee-le edastate. Kui Te otsustate oma andmeid light24.ee’ga mitte jagada, ei pruugi Te ligi pääseda osadele koduleheküljega seontuvatele kohtadele.

AUTOMAATSELT SALVESTATUD ANDMED (MITTEISIKLIKUD ANDMED)
Kui Te sisenete light24.ee koduleheküljele, salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt (Kasutatav interneti brauser, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, sirvitud leheküljed). Seda infot kasutatakse lehekülje atraktiivsuse hindamiseks ja lehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi ega edastata kolmandatele isikutele.

KÜPSISED
Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie arvuti kővakettale, vőimaldades meie leheküljel Teie arvutit ära tunda, kui järgmine kord meie e-poodi külastate. Kasutame Küpsiseid ainult meie kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks.

TURVALISUS
Light24 OÜ hoolitseb Teie andmete turvalisuse eest. Teie andmed on kohusetundlikult kaitstud kadumise, hävinemise, moonutamise/vőltsimise, manipuleerimise ja volitamatu juurdepääsu vői volitamatu avalikustamise eest.

ALAEALISED
Soovitame kőikidel vanematel ja eestkostjatel őpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid ilma vanemate vői eestkostjate loata.

LINGID TEISTELE KODULEHEKÜLGEDELE
Käesolev privaatsuse kaitse seisukoht rakendub www.light24.ee lehel, mida haldab Light24 OÜ. Veebileheküljed sellel koduleheküljel vőivad sisaldada linke teiste levitajate juurde, milledele ei laiene antud privaatsuse kaitse seisukoht. Kui te lahkute light24.ee koduleheküljelt, olge teadlikud ja lugege iga veebilehe privaatsuse seisukohti, mis kogub isiklikult tuvastatavaid andmeid.

ŐIGUS INFORMATSIOONILE
Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge meie esindajaga ning Teid informeeritakse kirjalikult ja kooskőlas rakenduvate őigusaktidega, milliseid teie isiklikke andmeid, kui üldse, koguti Teie külastuse ajal light24.ee veebilehekülgedel.

MUUDATUSTE TEAVITAMINE
Kőikvőimalikud privaatsuspoliitika muudatused postitatakse sellesse privaatsusavaldusse, koduleheküljele ja kőikidesse teistesse kohtadesse, mida sobivaks peame.